Om Statens Indkøb, Moderniseringsstyrelsen

Baggrund for Statens Indkøb, Moderniseringsstyrelsen

Statens Indkøbsprogram blev oprettet i 2006 på baggrund af en undersøgelse, der viste et betydeligt forbedringspotentiale ved at effektivisere det statslige indkøb. Statens Indkøbsprogram varetages af Statens Indkøb i Moderniseringsstyrelsen. Statens Indkøbs primære opgave er at effektivisere dele af det fællesstatslige indkøb. Det fællesstatslige indkøb vedrører indkøb af varer og tjenesteydelser, der bruges af alle institutioner på tværs af ministerområder. Det inkluderer eksempelvis kuglepenne, computere, vagtservice, rengøring mv. 

Udover at effektivisere det statslige indkøb er de fællesstatslige aftaler desuden indgået under hensyntagen til relevante krav til arbejdstagerforhold, miljøhensyn, energieffektivitet, samfundsansvar (CSR) mv. Miljø- og energikravene til produkterne er blandt andet udformet med udgangspunktet i EU´s retningslinjer for offentlige grønne indkøb. 

De statslige institutioner er i henhold til cirkulære om indkøb i staten forpligtet til at anvende de centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler. Selvejende institutioner, kommuner og regioner har mulighed for at tilmelde sig og anvende aftalerne på frivillig basis.

Arbejdsdeling med SKI

På indkøbsområder hvor Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) og Statens Indkøb har lignende indkøbsaftaler overdrages der frem til 1. januar 2021 16 indkøbsaftaler fra Statens Indkøbs til SKI. Statens Indkøb vil forsat arbejde med at udbyde nye statslige indkøbsaftaler.   

Kontorchef Anders Peter Tuxen - Statens Indkøb 

Teamleder Martin Primdahl Svendstrup – Policy, Udbud og Kontraktstyring 

Teamleder Marianne Røder Lauridsen – Juridisk Team