Statens Indkøbs aftaler

Under punktet Statens Indkøbs aftaler kan du orienterere dig nærmere om gældende aftaler, herunder om tilhørende kontraktmaterialer og priser (kræver login).

Desuden kan du læse om hvorledes virksomheder bliver aftaleleverandører.

Du kan også læse om, hvordan du som statslig institution indberetter indkøb på SKI’s rammeaftaler.

Til aftaleleverandører findes en række vejledninger i oprettelse og levering af elektronisk katalog på Statens Indkøbs rammekontrakter, til understøttelse af statslige institutioners e-handel.