Indberetning af indkøb på SKI’s rammeaftaler

De statslige myndigheder er i medfør af Cirkulære om indkøb i staten forpligtet til at anvende Statens Indkøbs aftaler. Har en statslig institution behov for anskaffelse af et produkt eller en ydelse, der ikke kan dækkes af en af Statens Indkøbs aftaler, kan SKI’s rammeaftaler anvendes.

For SKI’s igangværende rammeaftale vedr. tele og datakommunikation (02.08) og kommende rammeaftaler vedr. netværk, servere og storage, pc’er og rejsebureauydelser skal de statslige institutioner dokumentere, at anskaffelsen ikke er omfattet af Statens Indkøbs aftaler.

De statslige institutioner skal for ovenstående SKI-rammeaftaler indberette indkøb på SKI’s rammeaftaler til Statens Indkøb og i den forbindelse dokumentere behovet for anskaffelser, og at dette behov ikke er dækket af en af Statens Indkøbs aftaler.

Indberetningerne foretages ved at uploade en indberetningsformular i Ethics. Indberetningerne SKAL foretages via Ethics for at blive behandlet: