Papir i ark

Moderniseringsstyrelsen har gennemført et udbud af papir i ark. Udbuddet har resulteret i en ny Rammekontrakt, som trådte i kraft d. 1. januar 2015.

Kontraktperiode
Aftalen trådte i kraft d. 1. januar 2015 og løber til og med 31. december 2016 med mulighed for forlængelse to gange af ét år. Moderniseringsstyrelsen har valgte kun at forlænge aftalen med ét år, således at den løber til og med den 31. december 2017. 

Leverandør
Leverandør af papir i ark er Papyrus Danmark (konsortium mellem Papyrus A/S og Papyrus Supplies A/S).

Sortiment
Aftalen omfatter følgende produktkategorier:

 • Kopipapir - almindeligt i flere kvaliteter, formater og gramvægte. 
 • Color copy papir – papir til farveprint i flere gramvægte og formater 
 • Papir til interne trykkerier i flere gramvægte og formater 
 • Konceptpapir (farvet) 
 • Kulørt kopipapir i lyse, mellemstærke og stærke farver 
 • Specialpapir og fotopapir i A4 og A3 format (ekskl. specialpapir til foto i små fotoformater og ruller)

Levering
Leveringsfrister er blevet ændret, således at papir i ark leveres to gange ugentligt (ugelevering).

Fordele ved aftalen

 • Særdeles attraktive priser 
 • Eneleverandøraftale, hvor det er nemt at købe på aftalen
 • Intet leverandørskifte i forhold til den nuværende aftale
 • Stort, varieret og standardiseret sortiment 
 • Miljøvenlighed. Papiret lever op til kriterierne for miljømærket Svanen og/eller Blomsten, er klorfrit samt er fremstillet af bæredygtigt træ 
 • Gennemsigtighed i pris og sortiment 
 • Mulighed for manuel afbæring til kopirum mod et gebyr

Faktaark og vejledning

Bodstemplate
Der er udarbejdet en bodstemplate for papiraftalen, som kunderne med fordel kan bruge, når kunderne skal informere leverandøren om bodens størrelse. Bodstemplaten kan udfyldes og sendes enten som brev eller i elektronisk format per e-mail til leverandøren. Dokumentation i form af ordreseddel, faktura mm. vedlægges brevet eller e-mailen.

Bodstemplaten kan hentes her (docx)

Orienteringsmøde
Den 18. november 2014 blev der afholdt et orienteringsmøde for kunderne omkring papiraftalen. Præsentantionen kan ses her (pdf). 

Kontakt

For spørgsmål kan du kontakte Mads Navntoft Rørup på mail manru@modst.dk eller tlf 41 78 22 80.