e-handel og IndFak

For at understøtte statslige institutioners e-handel, er det i en række af Statens Indkøbs rammekontrakter stillet krav til leverandørerne om understøttelse af e-handel ved levering af elektronisk varekatalog.

Statens Indkøb drifter for nuværende ikke selv elektroniske kataloger, hvorfor der i udgangspunktet uploades via SKIs katalogværktøj.

Som vejledning til leverandører i oprettelse og levering af elektronisk katalog på Statens Indkøbs rammekontrakter gengives derfor nedenstående vejledninger og eksempler fra SKI vedrørende elektronisk varekatalog.

En række rammekontrakter indeholder desuden krav til leverandørerne om understøttelse af IndFak ud over det elektroniske katalog. Yderligere beskrivelse af IndFak ses her.