Statens Indkøbsprogram

Statens Indkøbsprogram varetages af Statens Indkøb i Moderniseringsstyrelsen. Indkøbsprogrammets formål er at understøtte og forankre en effektivisering af det statslige indkøb. Indkøbsprogrammet omfatter både egentlige statsinstitutioner og en række selvejende institutioner, der modtager tilskud fra staten.

På de underliggende sider kan du læse mere om Statens Indkøbsprogram, og hvordan det fungerer i praksis.